Axall s.r.o.
sk en nl de
phone   +421 908 929 929 email   axall@axall.sk
Kontakty

Obchodný názov firmy: AXALL s.r.o.
Sídlo: Gazdovská 2843/36
945 01 Komárno

IČO: 35919558
IČ-DPH: SK2021970577

Registrácia v OR: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16214/N
1 2 3
Copyright © 2012 Axall s.r.o.