Sanácie a odvlhčenie

Ochrana pred vlhkosťou stien pomocou injektáže AXALL gélu s rýchlou reakciou a dlohotrvajúcimi účinkami

AXALL gél je nezávadný, netoxický a antibakteriálny materiál bez akéhokoľvek zápachu.

 • AXALL gél je progresívna sanačná technológia pre všetky typy stien
 • AXALL gél je vytvorený na báze prekrížených polymérov
 • (1 liter gélu pojme až 150 litrov vody), ktoré vnútri kapilárného systému stavebného materiálu vytvárajú tlak 2,5 – 42 barov. Po nízkotlakej injektáži dochádza k okamžitej samovoľnej reťazovej reakci, gél začne viazať vodu a tým vytvára izolačnú hmotu priamo v kapilárnom systéme, ktorá tak zamedzí postupu ďalšej vody
 • Významnou vlastnosťou AXALL gélu je jeho samovoľné rozptýlenie v kapilárnom systéme vo všetkých smeroch vlhkého muriva
 • Prevedenie injektáže je rozdelené na Horizontálnu a Plošnú injektáž
 • Horizontálna injektáž – vždy nad terénom. Otvory do ktorých je aplikovaný gél, vŕtame pod šikmým uhlom až do 70 % hrúbky muriva. Počet radov a množstvo otvorov (priemer 18 mm) závisí na konkrétnom stavebnom materiáli
 • Plošná injektáž – vždy pod úrovňou terénu. Vŕtacia schéma vychádza z pravidelnej siete. U zmiešaného stavebného materiálu može byť systém vŕtania otvorov mierne odlišný. Priemer otvorov je zhodný s horizontálnou injektážou (18 mm)
 • Pri aplikácii plošnej injektáže (vždy pod úrovňou terénu) sa vytvorí ochranná hrádza aj proti tlakovej vode
 • AXALL gél aplikujeme do muriva pomocou špeciálnych injektážnych ventilov, ktoré v stene zostávajú a ich presahujúce časti po injektáži odstránime
 • AXALL gél je i po vysušení reakčná tesniaca hmota, ktorá sa pri náhodnom styku s vodou opäť „naštartuje“, začne reagovať a tým blokuje ďalší prienik vody do muriva
 • AXALL gél je nezávadný, netoxický a antibakteriálny materiál bez akéhokoľvek zápachu
 • AXALL gél má trvalé účinky
 • ZÁRUKA 30 ROKOV!

Certifikáty AXALL gélu

Fotogaléria

Video ukážky technologických postupov